Mixed Sorts

Third Wave Coffee Network

Bằng cách pha trộn hạt cà phê Arabica và Robusta, chúng tôi tin rằng đó là cách hoàn hảo để tạo ra một loại cà phê đậm đà và đầy hương vị. Với sự cam kết với chất lượng và sáng tạo, chúng tôi tự hào cung cấp một sự pha trộn giữa hạt cà phê Arabica ngoại nhập và hạt cà phê Robusta Việt Nam thật sự đặc biệt.

No products were found matching your selection.
go top